Har du behov for at lave en ændring af dit skøde?

Har du behov for at lave en ændring af dit skøde?

Der kan være flere årsager til, at man ændre et skøde. Navnet på skødet kan skulle ændres, hvis boligen overdrages til en anden i familien, hvis der opstår skilsmisse eller separation og den ene part overtager boligen. Det hele lyder nok lidt kompliceret for de fleste, og derfor får man altid en advokat til at foretage ændringen i skødet. 

Hvornår foretager man en ændring af skøde?

Når en bolig bliver solgt, oprettes der nyt skøde til de nye ejere. Men der kan af flere årsager være mulighed for blot at ændre skødet på din bolig. Det kan være ved:

– En familieoverdragelse – det kan være, hvis man arver en bolig fra sine forældre eller anden familie. Eller blot hvis man vil overdrage en bolig til sine børn. Ved denne ændring er der selvfølgelig arveskatter og andre regler impliceret. 

– En skilsmisse, separation eller samlivsophør – hvis man er to ejere og den ene vil overtage det fulde ejerskab, så ændres der navn på skødet. 

– En ændring af ejerandele – hvis man vil gå ind og ændre på, hvor stor en del af boligen, der ejes af de forskellige parter. Det kan være, at man tidligere har været én person på skødet og gerne vil have skrevet en anden part på.

Hvem kan foretage ændring i mit skøde?

eBoligadvokat kan hjælpe dig med enhver ændring af skøde. Firmaet har stor ekspertise og erfaring på området og kan altid rådgive dig. 

Hvad koster ændring af skøde?

Hos eBoligadvokat koster det 1.950 kr. at få dit skøde ændret. Udover dette beløb som betales til eBoligadvokat er der andre gebyrer, som du også skal betale. Det drejer sig om tinglysningsafgift, som er en fast afgift på 1.660 kr. samt og en variabel udgift på 0,6 % af købesummen. Når du overdrager til familie eller ændrer skøde ved skilsmisse, er det muligt at få en lavere variabel udgift eller helt undgå den.